Gården Lomholt i Vejlby sogn

©Johs. Lomholt

Johs. Lomholt fortæller følgende om gården.

I baggrunden til venstre ses den gamle lade, til højre kostalden.
Begge bygninger var måske fra 1700 - tallet inden de blev revet ned inden for de sidste 10 år. Jeg så tømmeret stablet op før det blev brændt af, men desværre kommer jeg ikke til Vejlby - Egeskov så ofte. En af de senere ejere fortalte, at der over en dør i laden sad en bjælke, der vistnok havde indskåret et årstal fra 1700 tallet, men bjælken kunne jeg desværre ikke se i brændebunken.

Det gamle stuehus, der brændte omkring 1924 - 25 lå til højre for det nuværende hvor buskene i forgrunden er; helt til højre i kostaldbygningen var der en port i gavlen med indkørsel fra den gamle Egeskovvej, og i gamle dage ?? var der en vej, der gik langs ydersiden af kostalden.

Historien fortæller, at navnet "Lomholt" er opstået fra de lokale naturforhold, idet der har været en vig, der har skåret sig ind i landet, (løbet ud fra oplandet). I denne vig har der været en "Lumme" som det blev stavet i gammel tid, (se i kirkerne på prædikestolene) og da der har vokset megen skov (Holz på Tysk - Holt på Dansk), i og omkring Egeskov, er Lumme og Holt blevet trukket sammen til "Lomholt". Gården Lomholt er blevet nævnt i Cancelliet's brevbøger fra omkring 1400.

Der er stadig meget fugtigt omkring "Lomholt". Da der blev lagt gasrør ned igennem sognet, måtte der pumpes konstant så længe udgravningerne var åbne, og en, måske lidt vidtløftig gårdejer, forøvrigt den sidste landmand, fortalte mig, at engang var der et køretøj, der kørte i bløde med både hest og vogn uden for laden.