Skifte efter Kirsten Pedersdatter, 1809

Kirsten Pedersdatter er Anne og Jespers 4 * tipoldemor. Kirsten var gift med Christen Madsen, hvis skifte kan ses her.

Tak til Jørgen Thue Pedersen for tydningen.

Folio 429

1. Ano 1809 den 18 April indfandt den høje Skifte-Ret sig ved Fuldmægtig
2. Mouritzen som 30 Dagen i Stervboet efter Muurmester Christen Madsens afgangne
3. Hustru Kirsten Pedersdatter som døde i det saakaldede Broehuus under Restrup
4. Stamhuus, for at foretage en Lovlig Registering og Vurderings Forretning samt om
5. mueligt dog at slutte og tilendebringe Skiftet efter bemelte Afdøde som har efter-
6. ladt sig følgende Arvinger nemlig: Enkemanden Christen Madsen og de med hannem i
7. Ægteskab sammenavlede Børn nemlig 1 Datter Johanne 8 Aar, 1 Søn Mads Peter 1 ¾ Aar og en do.
8. Søn Peder Christian, efter hvilken Enkemandens Kone bortdøde i Barselseng, 30 Dage gl. Ved Forretningen var til
9. stæde Enkemanden Christen Madsen saavel paa egne som sine Børns Vegne og havde Enkemanden
10. anmodet sin Svoger Christen Ørsnes Seglmager i Aalborg at være Tilstæde som Tilsyns-
11. Værge for Børnene. Christen Ørsnes er gift med Enkemandens afdøde Kones Søster -
12. Saa var og tilstæde som Vitterligheds og Vurderingsmænd Sognefoged Søren Barmer af
13. Nørholm og Terkel Jacobsen Skovfoged af Restrup Skovhuus, i hvis hos og Overværelse
14. blev foretaget som følger-
15. 1 1 Indlagt furre (fyr) Drakiste med Messing Beslag og fire Skuffer . . 6rd ” – ” -
16. Derudi
17. 2 1 Damaskes Skørt og Trøye . . . . . . . . . . . . 4 - ” – ” -
18. 3 1 Blaa silke Damaskes Kaabe med sølv forgylte Hager . . . . . 6 – ” – ” -
19. 4 1 Røt og Grønt silke Skjørt og Trøye . . . . . . . . . 4 – ” – ” -
20. 5 1 Lerrets med Blomster i værende Skjørt og Trøye . . . . . . 2 – ” – ” -
21. 6 1 Serses Skjørt med Trøye . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - ” -
22. 7 1 do Sirses Skiørt og silke Trøye . . . . . . . . . . 1 – 3 - ” -
23. 8 1 Blaa Silke Trøye . . . . . . . . . . . . . . ” – 4 - ” -
24. 9 1 Sort Stoffes Kjole . . . . . . . . . . . . . 2 – 3 - ” -
25. 10 6 Stykker Kapper med Snep(p)er (=Snipper). . . . . . . . 3 – ” – ” -
26. 11 6 Do Do . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 – 3 - ” -
27. 12 12 forskellige Kapper. . . . . . . . . . . . . 1 – 3 – ” -
28. 13 3 Kramlerres Forklæder . . . . . . . . . . . . 2 - „ - „ -
29. 14 2 Hørlærres Forklæder. . . . . . . . . . . . . 1 - „ - „ -
30. 15 3 sirtses Forklæder . . . . . . . . . . . . . 1 – 3 – „ -
31. 16 2 sorte, 1 Taules? (=ternet?) og 1 Taftes Do . . . . . . . 1 – 2 - „ -
32. 17 2 silke Halstørklæder. . . . . . . . . . . . . 1 - „ - „ -
33. 18 3 Flors Do . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 2 - „ -
34. 19 2 Kramlærrets Do . . . . . . . . . . . . . . „ – 4 - „ -
35. 20 2 enkelte Kammerdugs Do . . . . . . . . . . . . „ – 4 - „ -
36. 21 4 stk Sirts Kattuns Do . . . . . . . . . . . . 1 – 2 - „ -
37. 22 6 Hørlærrets Do . . . . . . . . . . . . . . „ – 4 - „ -
38. 23 6 Do Do . . . . . . . . . . . . . . . . „ – 4 - „ -
39. 24 4 Do Do . . . . . . . . . . . . . . . . „ – 3 - „ -
40. 25 1 Drejels Serviet. . . . . . . . . . . . . . „ – 2 - „ -
41. 26 4 pr (=par) fruentimmer Hansker . . . . . . . . . . „ – 2 - „ -
42. 27 4 pr Taae? Vanter . . . . . . . . . . . . . „ – 2 - „ -
43. 28 5 forskellige Huer a stk 1 mk . . . . . . . . . . ” – 5 – ” -
44. 29 1 trykket Skiørt og Trøje . . . . . . . . . . . 1 – 4 – ” -
45. 30 1 drejels Skiørt . . . . . . . . . . . . . . 1 – 2 – ” –
46. 31 1 smaaestribet hiemmegiort Skiørt og Trøje . . . . . . . 1 – 4 – ” -
47. 32 1 ditto ditto. . . . . . . . . . . . . . . 1 – 4 – ” -
48. 33 1 grøn drejels do do . . . . . . . . . . . . . 1 – 4 – ” -
49. 34 1 rød og b(l)aaestribet hiemmegiort do do. . . . . . . . 1 – ” – ” –
58rd 4mk (0 sk)

Folio 429a

1. 35 1 sort og blaastribet Skiørt og Trøje. . . . . . . . . 1rd 4mk ” - 2. 36 1 smaaestr. hiemmegiort Skiørt . . . . . . . . . . ” – 5 – ” - 3. 37 1 Kattuns Trøje . . . . . . . . . . . . . . ” – 3 – ” - 4. 38 1 mørk sirtes Trøje . . . . . . . . . . . . . ” – 2 - ” - 5. 39 2de ditto . . . . . . . . . . . . . . . . ” – 4 – ” - 6. 40 1 hiemmegiort Skiørt . . . . . . . . . . . . . ” – 4 – ” - 7. 41 2 røde bundne Nattrøjer . . . . . . . . . . . . 1 – ” – ” - 8. 42 1 blaae ulden Damaskes Kaabe med sølv Hager . . . . . . . 2 – 3 – ” - 9. 43 4 Tavlede Forklæder . . . . . . . . . . . . . 2 – ” – ” - 10. 44 5 ældre ditto. . . . . . . . . . . . . . . 2 – ” – ” – 11. 45 2 Kattuns ditto . . . . . . . . . . . . . . ” – 2 – ” – 12. 46 3 nye hiemmegiorte Tørklæder . . . . . . . . . . . ” – 3 – ” - 13. 47 1 gl Skiørt og 1 gl Klokke (nok ikke ur, men beklædn.!) . . . . ” – 1 – ” - 14. 48 1 blaamalet fyrr Kiste . . . . . . . . . . . . 3 – ” – ” - 15. 49 1 damaskes Skiørt. . . . . . . . . . . . . . 1 – 3 – ” - 16. 50 10 hørlærrets Særker . . . . . . . . . . . . . 5 – ” – ” - 17. 2 Borduge . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – ” – ” - 18. 6 Servietter. . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 3 – ” - 19. 4 Bygkorns Do . . . . . . . . . . . . . . . ” – 5 – ” - 20. 3 Haandklæder og en liden Dug alt af Dreil . . . . . . . . 1 – ” – ” - 21. 2 par Hørleredes Lagen . . . . . . . . . . . . . 4 – ” – ” – 22. 3 Par Blaarlerres Do. . . . . . . . . . . . . . 4 – ” – ” – 23. 2 Blaa Pudehynder med Puder og 1 Kappe . . . . . . . . . 4 – ” – ” – 24. 1 Stk Olmerdugs Røt og blot Tøy til en Dyne . . . . . . . . 2 – ” – ” - 25. 1 Blaat og Hvit Tavlet Overtrek til en Dyne . . . . . . . . 1 – ” – ” - 26. 2 Smaae Hovedpuder med Katuns Overtrek . . . . . . . . . ” – 3 - ” - 27. 1 hvid og graastribet overdyne . . . . . . . . . . . 4 – ” – ” - 28. 1 rød og hvid stribet Hoved pude. . . . . . . . . . . 1 – ” – ” - 29. 1 ditto . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – ” – ” - 30. 1 ditto mindre . . . . . . . . . . . . . . . ” – 3 – ” - 31. 1 grøn og hvidstribet Hovedpude . . . . . . . . . . . 1 – 1 – ” - 32. 1 ditto . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 1 – ” - 33. 2 smaae bolsters ditto . . . . . . . . . . . . . 1 – 2 – ” - 34. 1 blaae og hvid bolsters Underdyne . . . . . . . . . . 6 – ” – ” - 35. 1 rød og grøn olmerdugs Overdyne. . . . . . . . . . . 5 – ” – ” - 36. 1 blaae hvid og gul Underdyne . . . . . . . . . . . 5 – ” – ” - 37. 1 grøn og rød Overdyne . . . . . . . . . . . . . 5 – ” – ” - 38. 1 grøn og hvid Underdyne. . . . . . . . . . . . . 4 – ” – ” - 39. 1 rød og hvid Hovedpude . . . . . . . . . . . . . 1 – 2 – ” - 40. 1 Kaaberkjedel paa ½ tøndes Rum . . . . . . . . . . . 5 – ” – ” - 41. 1 hvid og grønstribet overdyne . . . . . . . . . . . 1 – 4 – ” - 42. 1 hvid rød og grønstribet underdyne . . . . . . . . . . 1 – 3 – ” - 43. 1 Do Hoved pude . . . . . . . . . . . . . . . ” – 3 – ” - 44. 1 pr nye blaarlærets Lagner . . . . . . . . . . . . 1 – 2 – ” - 45. 2 Spinde Rokke . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 2 – ” - 46. 6 stk Steentallerkener . . . . . . . . . . . . . ” – 4 – 8 - 47. 2 Messing Lysestager. . . . . . . . . . . . . . ” – 4 – ” - 48. 1 Kaaber Thekjedel . . . . . . . . . . . . . . 1 – 3 – ” - 49. 2 Kaaber Potter . . . . . . . . . . . . . . . 2 – ? – ” - 50. 6 stk tin Tallerkener a stk 1 mk. . . . . . . . . . . 1 – ” – ” - 51. 2 Tinfade . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – ” – ” - 52. 1 pr Messing Lysestager . . . . . . . . . . . . . ” – 2 – 8 - 53. da ingen paa Tilspørgende vidste meere at anmelde af Løsøre 157rd 5mk ”- 54. der kunne vurderes Stervboet til Indtægt, saa udføres samme her ~ 55. Skifte Retten tilspurgte dernæst Enkemanden om han havde nogen 56. Reede penge Sølv eller Guld der kunne beregnes Stervboet til 57. Indkomst. Hvortil han svarede: at de Penge, han nu for Tiden maatte 58. have ere ikke mange men faae(?) og naar tages Hensyn til Børnenes Opdragelse der er 59. saa meget smaae og Uopdragne, ville han blive nødsaget til vel(?) at see

Folio 430

01. disse udsatte her andre til Underholdning og opdragelse, der koster en betydelig Sum aarlig 02. den han ikke i Tiden seer sig i Stand til at udrede, allerhelst (=især da) han er uden levebrød 03. til 1 Mai(?) næstkommende – jngen havde noget imod hvad Enkemanden her 04. Erklærede, men under Skifteforretningen fremstod den afdødes 05. Broder Mads Hansen som tilkjendegav at have afkjøbt et Stykke 06. Jord af sin Moder, hvorfor han var skyldig efter Skjøde af 07. 12 Septbr 1808 290 rd hvilke 290 rd bør for saavit deraf kan 08. tilkomme den efterlattes Arvinger under dette Skifte indrages 09. og altsaa bliver at tilføye som Integt en Søsterlod med . . . 72 rd 3 mk ” sk 10. Altsa(a) bliver Stervboes fulde Indtegt den Summa . . . . 230 rd 2 mk. 10. hvorfra Stervboets Udgift bliver at drage(.) da 11. saamelt(?=saavidt?) ingen viste videre Boet til Integt 12. at kunde bereges 13. 1 Anmeldte Enkemanden at hans afgangne Kones Be(-) 14. gravelse havde Kostet ham i alt . . . . . . . . 30 rd 15. hvorfra afgaar som den afdødes Moder 16. har bekostet og skjænket. . . . . . . . . . 21 rd 17. Igien 9 rd ” mk 18. Enkemanden paastod sin Begravelse lige imod 19. den afdødes; da Boet kan tilstrække, med. . . . . . 30 rd 20. er 39 rd ” mk 21. Da Enkemanden anmelte at ingen videre 22. Gield er foranført heftede paa Boet saa 23. bliver allene at beregne Skiftes omkost(-) 24. ninger nemlig 25. 1 Stemple Papir til Skiftebrevet . . . . 1 rd 12 sk 26. 2 Skifte Brevet Beskrivelse paa 2 Ark . . . 1 - 27. 3 Revisions Kontoret efter Forordnin(-) 28. gen af 13 Janv 1792 . . . . . . . . 61½ (sk) 30. 4 Justitsvæsenets Fond af Skifte og Skriver Sallai(re)t 59 (sk) 31. 5 Skifteforvalterens Tjener . . . . . .1 rd 32. 6 Skifte Sallarium af Boets Indtægts Summe. . .1 - 87 (sk) 33. 7 Vurdering og Vitterligheds Mændene lovede 34. Enkemanden at fravige fra deres umage . . . . . 6 rd 27sk 45 rd 1 mk 11 sk . 35. Igien 185 rd ” mk 5 sk 36. hvoraf Enkemanden tager det halve med . . . 92 rd 3 mk 2½ sk 37. og Børnene den anden halve deel med . . . . 92 - 3 - 2½ - 38. hvoraf Sønnen Mads Peter erholder de. . . . 37 – ” - 1 sk 39. Peder Christian . . . . . . . . . 37 – ” - 1 sk 40. og Datteren Johanne . . . . . . . . 18 – 3 - ½ 41. 92 rd 3 mk 2½ sk 42. Men da saavit var arangjeret erklerede Enkemanden Christen Madsen 43. at de Vurderede Ting nemlig hans afdødes Kones Drakjste, Kiste og Gangkleder (der står Kangkleder) 44. maatte forundes Børnene tillige Delling i mod at Summen der beløber 80 rd 5 mk 45. kommer til Afdrag i den dem tilfaldne Arvesumme 92 rd 3 mk 2½ sk da samme ved 46. at selges ved Aution formentlig kan udbringes til en høyere Sum en de 47. ere vurderede for ligesom han og tillod at de af Mads Hansen for den 48. oven anførte Jord skyldige 72 rdr 3 mk tillige maatte beregnes hans 49. Børn tilgode saa at de Altsaa skulle nyde en Arve Kapital 50. i det Helle af 1645 rd ” mk 2½ sk (rettet så det passer) efter det som nu er paseret, 51. men som Enkemanden ansaa det for timeligst at de Børnene forundte 52. Gangklæder m. v. ved offentlig Aution blev bortsolgt, saa bad han at

Folio 430a

1. Skifteretten ville udsette dette Skiftes videre Behandling intil saadan Auction 2. var afholt for deraf at kunde erfare hvad en hver Arving rettelig kan 3. tilkomme som og at beregne videre paa og ??anmelde?? Omkostnin- 4. ger dette Boe vedkommende, og derhos udbad sig at skifte Ret- 5. tens fuldmægtig ville paatage sig Indcasation for det dersom(?) 6. foranmelt Skulle bortsælges. - I Andledning af faarestaa- 7. ende paserede erklærede Skifte Forvalterens Fuldmægtig 8. sig villig til at paatage sig Indcassationen af det der som 9. anmelt skal bortselges og fandt desformedelst at Skiftet 10. ikke i Dag kunde afsluttes hvorfor det intil videre 11. blev udsat og dets endelige Slutning vedkommende i sin 12. Tid tilkjendegivet.- Datum Ut supra 13. Paa den høje Skifterets Vegne Enkemanden Christen Madsen 14. Mouritzen 15. Som medtagen Tilsynsværge Christen Ørsnes 16. Som Vitterligheds og Vurderings Mænd 17. Søren Barmer Tercil Jacobsen 18. Anno 1809 den 3 Juni om Eftermiddagen Kl 4 slet blev paa Restrups Skriverstue 19. atter foretaget Skiftet efter Muurmester Christen Madsens afgangne Hustru Kirsten Peders- 20. Datter som døde i det saa kaldede Brohuus ved Restrup, hvor da efter Bestemmelse 21. og Tilsigelse, var mødt Enkemanden bemelte Christen Madsen saavel paa egne som sine 22. Børns Vegne nemlig 2de Sønner, Mads og Peter Christian samt Datter Johanne alle hiemme 23. paa Stervboestædet – Ved denne Forretning var og Tilstæde som Vitterligheds Mænd Sognefoged 24. og Gaardmand Søren Barmer af Nørholm og Terkel Jacobsen Skovfoged fra det saa kaldede 25. Skovhuus ved Grevens Skov – Forretningen blev foretaget af Hans Excellence Hr Geheime 26. Konferents Raad Raben Levetzau som Skifteforvalter ved Fuldmægtig Mouritzen, og blev 27. da forhandlet som følger- 28. Efter det sidste 18 April passerede skulle de registrerede og Vurderede den afdøde til(-) 29. hørte Klæder med videre efter da skedte Bestemmelse ved Auction været bortsolgt til bedste 30. for de umyndige Børn, men Enkemanden Christen Madsen havde ved nøjere overvejelse 31. funden det bedre passende at bemelte Klæder og videre forblev usolgte til Brug for Børnene 32. i deres spæde Alder, da det ville blive mere bekosteligt naar(?) nyt til dennem skulle 33. anskaffes, han havde desaarsag bestemt sig saaledes som han synes til Børnenes bedste 34. at kunne være gavnligst nemlig: at han vil indbetale i næste Snapsting til Skifte 35. Forvalteren den Summe 94 rd 1 mk, saa at Børnene i det heele tilkommer 166 rd 4 mk i Arv 36. efter deres afgangne Moder, hvorunder er indbegreben de 72 rd 3 mk som hans Svoger 37. Mads Hansen har vedtaget til bemelte Snapsting for den ham solgte sted(?) at 38. indbetale og som tilkommer Børnene som en Søsterlod efter vedkommende i sin 39. Tid. Paa Grund af forestaaende Enkemanden Christen Madsens Erklæring 40. og Tilbud, bliver altsaa Arvingerne eller Børnene at tillægge hver især saaledes 41. 1 Sønnen Mads Peder . . . . . . . . . . . . . . 66 rd 4 mk 42. 2 ” ” Peder Christian. . . . . . . . . . . . . 66 rd 4 mk 43. 3 Datteren Johanne Madsdatter (må være fejlskrivn. for Christensdatter) . 33 rd 2 mk 44. I alt 166 rd 4 mk 45. hvilken Sum som meldt bliver at indbetale til overformynderen i dette(?) aars(?) 46. Snapsting – og saaledes begiærede Enkemandenat forvalte de registrerede og 47. Vurderede Klæder som videre maatte ham overdrages til frie Raadighed. 48. Da nu dette Skifte har ?fundet?? Forandring efter ??? skedte Be- 49. stemmelse, saa da ingen meldet sig med noget Krav paa Boet og Enke- 50. manden tilkjendegav ikke at være nogen noget skyldig, saa bleve Skiftets 51. Omkostninger i stæden for forhen anførte og begierede at udføres saaledes 52. som følger -

Folio 431

1. a) Stemplet Papier til Skiftebrevet 1 ark af 1 Classe til . . 1 rd ” mk 12 sk 2. b) Skiftebrevets Beskrivelse paa 3 ark à 3 mk . . . . . 1 - 3 - ” - 3. c) Revisions Contoiret efter Fr(forordning) af 13. Janv. 1792 . ” - 3 – 13½ sk 4. d) Skifteforvalterens Tjener . . . . . . . . . 1 - ” - ” - 5. e) Skifte og Skrive Sallarium af Boets Indtægts Summer. . . 1 - 5 - 7 - 6. f) Justits væsenets Fond af forbemelte Sallarier . . . . ” - 2 - 9 - 7. g) Vitterligheds Mændene lovede Enkemanden at fravige fra . . 8. deres umage - tilsammen 6 rd 3 mk 9½ sk 9. som Enkemanden lovede at betale til Skifteforvalterens Fuldmægtig naar forlanges. 10. Paa Grund af forestaaende Enkemandens Tilbud at ville forøge sine Børns arve Capital 11. saaledes som foranmeldt og deres Spæde alder fra(?) hvilke han som Fader skal sørge, at de faar den 12. fornødne Pleje og Oppasning, indtil de naar den alder selv at kan fortjene deres Brød, extra- 13. derede Skifte Forvalteren ham samtlige registrerede og Vurderede Ting til hans Raadighed imod at 14. han betaler den Gjeld som maatte mueligt kunne hæfte paa Boet uden at samme skal komme 15. andre end ham til Ansvar, hvilket han vedtog og med sit navns underskrift her i Proto(-) 16. collen vedtog – saa paastoed og Enkemanden at Renten af den Capital 166 rd 4 mk som saale(-) 17. des vorder indbetalt i høje Herskabets Casse, blive til hannem a(a)rlig erlagt saalænge 18. Børnene ere smaae og indtil de naar deres myndige Alder eller Datteren vorder gift - 19. Saaledes blev da dette Skifte under enhvers lovlige Rets Forl?holdenhed og imod at 20. Enkemanden Christen Madsen holder saavel Skifteforvalteren som alle andre vedkommende i 21. alle Maader anger og kravesløs for hvad af dette Skifte dependerer, sluttet og tilendebragt – 22. Datum utsupra Paa Skifteforvalteren Hans Excellence Hr 23. Geheime Conferents Raad Raben Levetzaus 24. Vegne som fuldmægtig N? Lorentzen 25. Enkemanden 26. Christen Madsen 27. Udfærdiget. 28. Som vitterligheds Vidner Søren Barmer; Terkil Jacob(sen).
Send os en E-Mail
Send os en mail
Opdateret d. 14. december 2006