Skifte efter Christen Madsen, Koppes Mølle, 1816

Christen Madsen er Anne og Jespers 4 * tipoldefar.

Det var lidt af et lykketræf, at vi overhovedet fandt skiftet.
Palle Aase gjorde os opmærksom på John Gamls hjemmeside, hvor han havde set Christen Madsens svigermor Johanne Madsdatter Nørgaard fra Restrup Kro.
John Gaml vidste, at der skulle være et skifte og så var det blot at tage en tur til Viborg og finde det.

Med stor hjælp fra tydningsforumet på Dis-Danmark er det lykkedes at få tydet næsten alt.

1. Aar 1816 Mandagen den 9de December indfandt sig efter Anmeldelse
2. Skifteforvalteren Cancellie Raad Herredsfoged Schærling i Koppes Mølle
3. for at holde lovlig Skifte efter afgangen Møller Christen Madsen. Ved
4. denne Forretning havde Herredsfogeden medtaget 2de Vidner Lars Scham
5. huus og Niels Lorentsen, begge af Schiørbech. – Ligeledes var tilstede En
6. ken Mette Marie NielsDatter, som anmeldte hun ingen Børn havde med
7. den sal: Mand: men han havde af første Ægteskab efterladt sig 3de Børn, 1 Søn
8. Mads Peter 9 Aar, en Søn Peter Christian 7 Aar, en Datter Johanne Christens Datter
9. flere Børn havde den afdøde ikke efterladt sig: Som Formynder
10. blev udsendt Mads Hansen i Restrup Broehuus. Hvor der blev regi
11. streret som følger: I.Dagligstuen. Et Furebord paa Foed. Et Stue Uhr.
12. 1 Jern Bielægger Kakkelovn, 1 Blaae Dragkiste, derudi var Børnenes
13. Tøy, 8stk Skilderier, - Paa en Allcobe Sæng, 1 blaae og hviidstribet Over
14. dyne, 1 guul Bolster underdyne, 2de hviide Vadmels Puder, 1 blaargarns
15. Lagen, 1 Stolpe Sæng. Derpaa: en rød og hviid Olmerdugs Dyne, 1 grøn og
16. hviid Dito, 1 blaae og hviid Hoved Pude, 1 rød og hviid Dito. 1 blaargarns
17. lagen, 3de Stoele, I Storstuen: En 2 Etage Vind Ovn, Et Slagbord,
18. 1 b(?)laaemalet Kiste, som blev forseglet. 3de nye Stoele. – I Giæstkam
19. meret. En Topsæng. Derpaa En rød og blaae Dyne, En blaae og hviid
20. Bolster Underdyne, 2de Puder med Overtræk, 2de Hørgarns Lagener
21. 1 lidet TheeBord, 1 Stoel.- I Kiøkkenet en Kobber Theekiedel, 1 Kobber Kaffe
22. Kiedel, 1 Jern Trefod, 1 Rist og en Ildtang, 4 Tin Tallerkner, 1 Kobber
23. Fuhrfad , En Jern Pande.- I Brøghuuset. 1 par Messing Lysestager, 1 Kaffe
24. Qværn. En Kobberkiedel i Grue. 2de Kar. 1 ØllTønde. 2de Stripper.1 Øll-
25. Anker. Paa Loftet 4 Halm løbe , 1 ??te. 2 solde, 1 Drifte Trug, 1 Skuf
26. -fe. I Møllen 4 Riljern(?), 1 Øxe, 1 Hammer og Knibtang, 1 Roejern, 1 Staal
27. stang, 1 Iishakke, 1 Træ Nødje, - I Gaarden, 1 Jernbeslagen Vogn,
28.1 Træ Vogn, 1 Plov, en Harve, 2de Jern Grebe, En Skovel, 2de Spader
29. Seeletøy til et par Bæster, 2 Høeleer med Drag, 4 River, 2de Plejler
30.1 Fork, en Lynglee, 1 Hakkelsekiste med Kniv, 1 Sædeløb. - I Stalden:
31. En sortblæsset Hest 22 Aar, 1 Dito 14 Aar, 1 Strigel, 1 Par Dækkener
32. med Giorder; - I Koehuuset, 1 Sortbroget Koe, 10 Aar, 1 Do graae-
33. broget 8 Aar, En Sort Koe 11 Aar, 1 Pløystud, Sortbroget, 1 Sorthielmet
34. Dito. - 10 Faar, 2 Søer 1 Standtønde, 1 Slibesteen,. Videre af Løsøre
35. forefandtes ikke. Derefter blev Skiftet opsadt til den 30 December
36. førstkommende: til hvilken Tiid Enken lovede at tilsige For-
37. mynderen at møde. At saaledes er he?? bekræftes med
38. Hænders Underskrivt Koppes Mølle Datum ut supra

Send os en E-Mail
Send os en mail
Opdateret d. 14. december 2006