Resultatet af Laurentzes verdslige mægling

©Agerbaeks.dk

Byfoged Moltke meddeler resultatet af den verdslige mægling til Amtmand Hoppe. Laurentze fastholder, at det forsat vil lede til hendes ødelæggelse at fortsætte ægteskabet.