By- og Herredsfuldmægtig Moltke indleder sagsbehandlingen

©Agerbaeks.dk

By- og Herredsfuldmægtig Moltke indleder sagsbehandlingen af Laurentzes ansøgning om separation og anbefaler med dette brev til Amtmand Hoppe, at separation bevilges.