Præstens attest ang. mægling

©Agerbaeks.dk

Efter den lovformelige, men forgæves mægling hos Præst Brasen, skriver denne denne attest og sætter dermed gang i den juridiske del af skilsmissen mellem Laurentze og Mads Peter