Første side af skilsmisse ansøgningen

©Agerbaeks.dk

Første side af Laurentzes brev til Amtmand Hoppe ang. skilsmisse