Lægdsruller

Har du prøvet at kigge i lægdsrullen?

Ja, nu har jeg, men det varede længe inden jeg forsøgte mig, for hvor ser det dog vanskeligt ud med Litra, Kredse, Lægder, Hovedruller, Tilgangsruller og så videre ...

Nu skulle det i midlertid være, for Maj-Britts 2*Tipoldefar Peder Christian Christensen var ikke til at finde i perioden fra fødslen 19. marts 1809 i Restrup, Aalborg Amt til vielsen 19. november 1830 i Thisted, Thisted Amt.

Det måtte være være muligt at spore hans færd i de mellemliggende 21 år.

Alle tilgængelige lægdsruller findes på Landsarkivet for Sjælland på Jagtvej i København, hvor de originale ruller (det er bøger) er udstillet i selvbetjeningsmagasinet.

Så står man der og kigger på 4 og en kvart meget lange reoler med lægdsruller, men hvor mon registraturen er? En anden besøgende var så venlig at vise mig, hvor jeg kunne finde den blå med sognefortegnelsen og den brune med rullefortegnelsen. En detalje, som ikke fremgår af det ellers fremragende emneark om lægdsruller.

Søg, og du skal finde ...

Så først fandt jeg Nørholm sogn i den blå og fik oplyst at Nørholm sogn er lægd nummer 16 i Ålborg Amt. I den brune kunne jeg så finde det bind, der indeholder tillægsrullen for Ålborg Amt 1809.

Desværre var Peder Christian ikke i den rulle, selv om han burde være der. I følge Landsarkivets emneark om Lægdsruller, burde 1809 dække periode maj 1808 - april 1809, så Peder Christian, der er født i marts burde have været der. Nå, ingen grund til panik, indtil 1849 føres hovedrullen hvert tredie år, så forfra med den brune - lægdsnummeret skifter først i 1851, så ingen grund til at kigge i den blå - og næste hovedrulle findes i 1811. Og - fanfare - der var han jo

Lægdsrulleindførsel for Peder Christian Christensen 1811

Lidt forklaring til kolonnerne:

  1. Peder Christians nummer på den forrige lægsrulle. Det var den jeg ikke fandt, men nu ved jeg med sikkerhed, at han kan findes tidligere i dette lægd, så det burde være en smal sag at finde en anden gang.
  2. Nummeret i denne rulle.
  3. Øverst navnet på faderen - eller moderen, hvis faderen er ukendt - og nederst den indskrevnes fonavne.
  4. Fødestedet
  5. Alder
  6. Højde, men den skrives ikke før den indrullerede er voksen (konfirmeret?)
  7. Opholdssted. 2 årige Peder Christian er jo ikke overraskende "Hjemme". Men hvad mon 84K91 betyder? Det er - helt logisk, når blot man ved det - en registrering af den rulle, hvor jagten fortsætter. Altså lægd 84, år K d.v.s. 1813, hvor den næste hovedrulle laves og endelig har Peder Christian nummer 91 i denne rulle.
  8. Foruden de viste kolonner, er der en yderligere til Bemærkninger.

Næste rulle

84K91, lægd, år og nummer, han måtte altså være i samme amt, så frem med Ålborg Amt 1813, og der var han så, helt som forventet nummer 91 i lægd 84, som viser sig at være Eidrup Sogn.

Lægdsrulleindførsel for Peder Christian Christensen 1813

Som det fremgår, er det så som så med præcisionen, for Peder Christian må være ca. 4 år i 1813, men logistikken er der styr på. I bemærkningerne kan man se, at han er kommet fra lægd 20 nummer 105, men det vidste jeg jo i forvejen.

Næste gang Peder Christian optræder er i hovedrullen Ålborg 1814, hvor han er opført som 5 årig, men ellers ingen yderlige oplysninger af interesse. Specielt er der ikke oplysninger om flytnig, så frem med næste hovedrulle, d.v.s. Ålborg 1817.

Overraskelsen

Noget af det bedste ved slægtsforskning, er at finde andet end de nøgne data, og sandelig om ikke Peder Christian er leveringsdygtig, se bare her ...

Lægdsrulleindførsel for Peder Christian Christensen 1817

I en alder af ca. 10 år er den stakkels dreng allerede straffet! Vi har endnu ikke undersøgt om sagen kan findes i retsarkiverne, men det skal naturligvis undersøges.

Med hjælp fra tydningsforaet i DIS-Danmark er her en afskrift af de tilføjede notater.

Straffet, har A.P. af
17 Juli 1818 til Aalborg
mod Caution. - Sess. 1819


og længst til højre

Bortgaaet uden Anmel-
delse. Efter Svar af 11 Juli
1818 opholder han sig i
Aalborg; traffes 1819 og
foreviser Amtspas. -
       Afg??? n 1818

Som det ses flytter han igen. Denne gang til lægd 16 - Budolfi Sogn - hvor han er indskrevet som Litra E (tilgangsrullen 1819) nr 335.
Selv om vi endnu ikke har fundet Peder Christians konfirmation, har lægdsrullen bestemt givet nye spor, som skal følges op.

Links

Liste over forkortelser, der har at gøre med militære udtryk og vendinger.

Send os en E-Mail
Send os en mail
Opdateret d. 15. januar 2006