BSF - Bække Sportsforening

Dagen for Bække Sportsforenings opståen, fortoner sig i det uvisse, men ved 50 års jubilæet i 1944, var der enighed om, at det måtte være den 14. september 1894. Som det fremgår af protokollen var det oprindelige navn Bække Fodboldforening. Uden nogen begrundelse ændres foreningens navn i sommeren 1906. I bestyrelsesreferatet fra 8. juni 1906 er det Fodboldforeningen, mens der i referatet fra 31. august 1906 bruges det nuværende navn Sportsforening.

Ved den første generalforsamling i foreningen blev følgende valgt som bestyrelsesmedlemmer

Niels Peter Andersen, er som det fremgår at ovenstående link, Anne og Jespers tipoldefar.

N. P. Andersen er ikke ene om at repræsentere slægten, idet ikke færre end to af hans sønner Anders R. Andersen og Peter Andersen foruden Anders R. Andersens svigersøn Andreas Bruun, og tre af N. P. Andersens oldebørn Anders Andersen, Jan Pedersen og Dan Andersen har haft formandsposten.

Hæftet, som udgjorde bestyrelsesprotokollen i de første 20 år, findes på Bække Sognearkiv. Vi var forbi med et kamera og her kan resultatet ses.

Send os en E-Mail
Send os en mail
Opdateret d. 5. april 2006