Københavns Haandværkerforenings 100 års jubilæum

I anledning af Københavns Haandværkerforenings 100 års jubilæum bad foreningens bestyrelse arkivar ved Rigsarkivet Arthur G. Hassø om at udarbejde
"... en detailleret historisk Redegørelse for Foreningens Indsats for den københavnske Haandværkerstand og en Skildring i Hovedtræk af Foreningens indre Liv."

Det blev til en bog på knap 600 sider, der rummer en lang række navne og en del billeder.

Da bogen er udgivet i 1940 varer det et stykke tid endnu, inden den kan kopieres og offentliggøres i sin helhed, men mon ikke navneregistret kan kan betragtes som et citat.

Navneregistret

Send os en E-Mail
Send os en mail
Opdateret d. 25. februar 2006