Kong Frederik den VI's
"Reglement for Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtaget"

Kong Frederik den VI udstedte den 21. november 1810 dette reglement for jordemodervæsenet.

Materialet er venligst stillet til rådighed af Jytte og Kurt Bylov.

Side 1 Side 2
Side 3 Side 4
Side 5 Side 6
Side 7 Side 8
Side 9 Side 10
Side 11 Side 12
Send os en E-Mail
Send os en mail
Opdateret d. 28. marts 2005